Definicions Català

  • Cilindre format per un tros de teixit, paper o d'un altre material flexible plegat donant voltes a un eix: he acabat l'últim rotlle de paper higiènic.
  • Conjunt de persones o coses que formen un cercle: farem un rotlle per explicar-nos acudits. sin:  rodona,  rotllana