Definicions Català

  • [cos metàl·lic] Que agafa un color vermell groc i fa llum per l'efecte d'una temperatura molt alta: el ferro no es pot treballar en fred, cal que estigui roent. sin:  candent,  incandescent