Definicions Català

  • Girar una cosa al voltant d'un eix: els dies de vent, les aspes del molí no deixen de rodar.
  • Caure fent voltes sobre si mateix: va rodar per les escales però no es va fer res.
  • Anar una persona o una cosa d'una banda a l'altra: ha rodat per mig món.
  • Gravar una pel·lícula: aquest director ha rodat sobretot pel·lícules d'acció.