Definicions Català

  • Prendre a algú una cosa que li pertany contra la seva voluntat i quedar-se-la: durant les vacances ens han entrat a casa a robar. sin:  furtar,  rampinyar,  sostreure
  • En alguns jocs de taula, agafar cartes o fitxes d'una pila: si no pots tirar cap carta, has de robar.