Definicions Català

  • Fet de riure: té un riure sonor i contagiós. sin:  rialla
  • Mostrar alegria, plaer o felicitat movent una persona la boca, els ulls i altres parts de la cara i emetent uns sons peculiars: vam riure del seu acudit.
  • Mostrar aprovació o satisfacció una persona pel que una altra diu o fa: li riuen totes les gràcies.
  • riure's  Menysprear una persona o cosa o burlar-se'n: aquest noi es riu del mort i de qui el vetlla.