Definicions Català

  • Canvi dràstic i en profunditat de l'ordre polític, social o econòmic d'un país: la revolució cubana es va produir el 1959.
  • Canvi radical: la minifaldilla va suposar una revolució en la forma de vestir de les dones.
  • Moviment d'un cos al voltant d'un eix o d'un punt fix: els discos de música giren a 33 revolucions per minut; el motor va a 500 revolucions per minut.