Definicions Català

  • Costat oposat al que es considera principal d'una cosa: sempre escriu el seu nom en el revers dels seus dibuixos. sin:  dors,  revés
  • Part de sota de les fulles de les plantes.
  • Superfície d'una moneda oposada a la cara. sin:  creu