Definicions Català

  • Costat oposat al que es considera principal d'una cosa: no sé si porto el jersei del dret o del revés. sin:  inrevés,  revers
  • Part de la mà que s'oposa al palmell.
  • Cop que es dóna amb el revés de la mà.
  • Situació difícil o desgraciada: ha patit un fort revés, l'haurem d'ajudar entre tots.
  • En el tennis o altres esports, cop que es fa a la pilota creuant el braç davant el cos cap al costat oposat a aquell en què se sosté la raqueta.