Definicions Català

  • Ajuntar coses o fragments de coses que estan separades: ha aconseguit reunir tota la col·lecció de cromos.
  • Congregar diverses persones en un lloc amb un fi determinat: el jugador es va reunir amb la directiva per parlar del nou contracte.