Definicions Català

  • Fet de reunir o de reunir-se: la reunió sindical ha estat llarga i polèmica.
  • Conjunt de persones que es reuneixen per parlar d'un determinat tema: la reunió de veïns és al despatx de la gestoria.
  • Conjunt de coses, animals o persones.