Definicions Català

  • Representació d'una persona a través d'un dibuix, d'una pintura, d'una escultura o, molt sovint, d'una fotografia: a la taula del despatx, hi té un retrat de la seva dona. sin:  foto,  fotografia
  • Persona que s'assembla molt a una altra: aquest noi és el retrat del seu pare.
  • Descripció detallada i precisa d'un persona o d'una cosa: em va fer un retrat de com era la casa.