Definicions Català

  • Donar una cosa a algú que la tenia abans: et retorno els llibres que em vas deixar. sin:  reintegrar,  restituir,  tornar
  • Fer recuperar els sentits, les ganes de fer coses o els ànims a algú: aquest àpat m'ha retornat.
  • Tornar al lloc d'on s'havia sortit: hem retornat a casa després d'un mes de vacances. sin:  regressar,  tornar