Definicions Català

  • Acabar o corregir alguns detalls d'una obra per fer-la més perfecta o treure-li algun defecte: era un bon dibuix però després de retocar-lo ha quedat molt millor. sin:  tocar