Definicions Català

  • Que es troba molt allunyat o distant: durant l'excursió a la muntanya vam trobar una ermita retirada.
  • [persona] Que ha deixat de treballar i cobra un retir: el meu avi és un aparellador retirat.