Definicions Català

  • Originar-se o ser conseqüència d'una cosa: de la baralla, van resultar ferits tres homes.
  • Semblar, manifestar-se o comprovar-se una cosa: en comparació amb el vostre, el nostre cotxe resulta car de mantenir.
  • Produir satisfacció, bon efecte: la festa va resultar molt bé.