Definicions Català

  • Contestar una pregunta, una proposta, una demanda, etc.: no sé què respondre't.
  • Tenir, una cosa, l'efecte que es desitja o el funcionament que se n'espera: he dut a arreglar la bicicleta perquè els frens no responen.