Sąvokų apibrėžimai Katalonų

  • Efectuar la respiració, una persona o un animal: els peixos respiren per les brànquies. sin:  alenar
  • Viure: tot i que va patir un accident molt greu, encara respirava.
  • Tenir uns moments de repòs o recobrar forces enmig d'un treball o en acabar-lo: respirem una estona, això ja ho acabarem més tard.
  • Tenir entrada i sortida d'aire perquè es ventili, un lloc tancat: obre les finestres perquè respiri l'habitació.