Definicions Català

  • En els animals, fet d'utilitzar l'oxigen atmosfèric o dissolt en l'aigua amb la finalitat d'obtenir l'energia necessària per satisfer les funcions vitals de l'organisme: la respiració de la majoria dels animals es fa mitjançant els pulmons. sin:  respir respiració artificial Tècnica manual o amb aparells que es fa per recuperar l'activitat espontània de l'aparell respiratori si aquest ha deixat de funcionar.
  • Entrada o renovació de l'aire en els espais tancats. sin:  ventilació