Definitions Catalan

  • Reconeixement i consideració del valor d'una persona o d'una cosa: la gent gran mereix molt de respecte.
  • Recel o temor que inspira una persona o una cosa: els gossos em fan molt de respecte.