Definicions Català

  • Solució a un problema o a un dubte.
  • Decisió que es pren en comú després de considerar tots els factors d'un problema o d'un dubte: van prendre la resolució de canviar-se de casa. sin:  acord
  • Determinació i seguretat a l'hora de fer una cosa: li falta resolució per afrontar el seu problema.
  • Exactitud o claredat en la reproducció d'una imatge: aquesta pantalla és vella i no té gaire bona resolució, es veu la imatge borrosa.