Definicions Català

  • Donar o trobar una solució o una resposta a un problema o a un dubte: el mestre va resoldre tots els nostres dubtes. sin:  solucionar
  • Prendre una decisió, una determinació de fer o no fer una cosa: finalment vam resoldre anar al cinema. sin:  decidir,  determinar