Definicions Català

  • Suportar, aguantar sense cedir: no va resistir la pressió de la feina i es va enfonsar.
  • Oposar-se un cos o una força a l'acció d'un altre: aquesta construcció resisteix a qualsevol cosa.
  • No cedir a la voluntat d'un altre, oposar-s'hi: el govern va resistir a les crítiques de l'oposició.
  • resistir-se  Rebutjar amb força una idea, una tendència o una situació: es resisteix a creure en fantasmes.