Definicions Català

  • Que suporta una força o un esforç sense trencar-se o fer-se malbé: el fil de pescar és molt resistent.