Definicions Català

  • Deixar una cosa per a més endavant o per a quan sigui necessària: reserva forces, que després et faran falta. sin:  guardar
  • Prendre amb anterioritat plaça en un hotel, un restaurant, un avió o un altre servei: he reservat taula per sopar aquesta nit.
  • Separar o apartar una cosa que s'està repartint per quedar-se-la un mateix o per donar-la a una altra persona: t'he reservat el millor tros de pastís.
  • reservar-se  Deixar de comunicar una cosa, callar-la: em reservo la meva opinió.