Definicions Català

  • No deixar que una cosa s'expressi obertament, posar-hi límits, moderarr-ne la intensitat: vaig haver de reprimir les llàgrimes. sin:  contenir,  moderar,  refrenar
  • Impedir que s'acompleixi una cosa que es considera dolenta, posar-hi fi: el govern va aprovar més mesures per reprimir la delinqüència.
  • Utilitzar la força per controlar les accions d'un grup de persones o dels habitants d'un país: l'exèrcit reprimia qualsevol intent de manifestació.
  • reprimir-se  Contenir un mateix els propis desigs o impulsos, o rebutjar del pensament certs sentiments considerats inconvenients: si no m'hagués reprimit, li hauria clavat un cop de puny. sin:  contenir-se,  controlar-se,  moderar-se