Definicions Català

  • Servir de símbol, d'imatge, d'imitació o de signe d'una cosa, que la fa present en la ment, que la fa recordar o conèixer: aquesta música representa la plenitud de la primavera.
  • Tenir l'aspecte de certa cosa: només té trenta anys i en representa cinquanta. sin:  aparentar
  • Interpretar en públic una obra teatral, una òpera, etc.: aquesta companyia només representa obres d'autors contemporanis.
  • Actuar en nom d'una persona, d'una institució o d'un col·lectiu: els parlamentaris representen el poble.
  • Actuar com a representant d'un producte o d'una empresa.
  • representar-se  Fer present en la imaginació mitjançant paraules o idees: per molt que me'l descriguis, no aconsegueixo representar-me'l.