Definicions Català

  • Respondre amb fermesa oposant-se a una cosa o contradient-la: ja n'estic tip, cada cop que dic alguna cosa tu me la repliques. sin:  contestar