Definicions Català

  • Tornar a dir una cosa que ja s'havia dit: podries repetir-me la pregunta?
  • Tornar a fer una cosa que ja s'havia fet: estàs repetint els errors del teu pare.
  • repetir-se  Tornar a succeir una cosa de manera regular: en aquesta casa es repeteixen les baralles.