Definicions Català

  • Fet de dir o d'expressar una paraula o una idea diverses vegades.
  • Fet de tornar a fer el que ja s'havia fet: hem vist la repetició de la jugada.
  • Recurs literari o del llenguatge que consisteix a repetir una paraula o un grup de paraules al començament de cada frase per donar èmfasi a l'expressió.