Definicions Català

  • Fer parts d'una cosa i entregar a cadascú la part que li correspon: el nen va repartir el seu pastís d'aniversari.
  • Distribuir els elements d'un conjunt en diferents llocs o destins: reparteix les flors per tota la casa, que farà més bonic.
  • Entregar als seus destinataris les coses que han encarregat o que els han enviat: cada matí el carter reparteix el correu pel barri.
  • Distribuir en parts una feina i assignar a cadascú la funció que li correspon: per poder acabar abans ens hem hagut de repartir la feina.