Definicions Català

  • Distribució de les parts d'una cosa que s'ha dividit: l'advocat es va encarregar del repartiment de l'herència.
  • Assignació dels diferents papers d'una obra teatral o cinematogràfica als actors que la interpretaran.
  • Llista dels actors que intervenen en una obra i dels personatges que interpreten: aquesta pel·lícula té un repartiment de luxe, tots els actors són molt coneguts.