Definicions Català

  • Falta d'activitat, d'agitació o d'inquietud: si et vols recuperar has de fer repòs absolut. sin:  descans repòs etern Eufemisme per designar la mort.
  • física Immobilitat d'un cos quan ocupa sempre la mateixa posició respecte d'un sistema de referència fix.