Definicions Català

  • Cridar l'atenció una persona a una altra per haver comès un error o pel seu mal comportament: l'Emili va renyar severament el nen perquè s'havia escapat de casa. sin:  esbroncar,  reprendre