Definicions Català

  • Abandonar algú, per voluntat pròpia, una cosa que li pertany o a la qual té dret: va renunciar els diners per donar-los als seus fills; va renunciar als diners per donar-los als seus fills.
  • Desistir de fer algú el que pretenia fer o el que tenia dret a fer: ha renunciat a la pintura per treballar a l'empresa dels pares.