Definicions Català

  • Netejar una cosa amb aigua o algun altre mitjà: després de dinar rentaré els plats; renta't les mans abans de seure a taula.
  • Netejar l'honor o la consciència, lliurar-se de coses com una culpa o una ofensa: les seves bones obres van rentar els seus pecats.