Definicions Català

  • Canvi o substitució d'una cosa per una altra de semblant però més nova, més moderna o que sigui vàlida: he d'anar a fer la renovació del carnet de conduir.