Definicions Català

  • Circumstància de tornar a néixer. sin:  renaixença
  • Moviment cultural europeu caracteritzat per l'estudi i l'intent de recuperar les cultures antigues de Grècia i Roma, que es va desenvolupar en els segles xv i xvi: el Renaixement va donar grans artistes en tots els camps. S'escriu amb majúscula.
  • Recuperació de la força, l'energia o la importància d'una persona o una cosa: aquest any s'ha produït un renaixement econòmic important.