Definicions Català

  • Moure de nou: si no t'agrada com queden els mobles, els podem remoure.
  • Regirar les coses, fer-les anar d'un lloc a l'altre: he remogut tota la casa però no he trobat el penjoll. sin:  capgirar
  • Canviar o moure una cosa del seu lloc: per pintar la paret hauràs de remoure l'armari.
  • Tornar a tractar un assumpte que es considerava oblidat:és millor no remoure el tema perquè algú se'ns podria enfadar.
  • Destituir o treure una persona del seu càrrec: el president ha remogut el conseller d'agricultura. sin:  rellevar