Definicions Català

  • Reemplaçar o substituir, algú, una altra una persona en una feina o en una funció: si tens pressa marxa, jo ja et rellevo durant l'estona que queda.
  • Alliberar una persona d'un pes, d'una càrrega o d'una obligació: l'han rellevat de pagar el deute. sin:  dispensar,  eximir
  • Destituir o treure una persona del seu càrrec: el director de l'empresa va rellevar el cap de vendes. sin:  remoure
  • Lloar algú o alguna cosa posant alts els seus mèrits: a la reunió d'ahir, el cap va rellevar la feina que havíem fet.