Definicions Català

  • Part d'un objecte que subresurt de la superfície general d'aquest: m'han regalat un mapa de Catalunya en relleu.
  • Conjunt d'accidents geogràfics que configuren la superfície de la Terra: les muntanyes formen part del relleu de la Terra.
  • Substitució d'una persona per una altra en una feina o funció: estic molt cansat, necessito un relleu.
  • Persona que en substitueix una altra en una feina o en una funció: no me'n puc anar a casa perquè encara no ha arribat el meu relleu.
  • relleus o cursa de relleus  Competició esportiva d'atletisme que consisteix a dividir el recorregut en diferents parts que corren l'un després de l'altre els membres d'un equip.