Definicions Català

  • Acció de reintegrar o de reintegrar-se.
  • Quantitat retirada d'un compte corrent o d'estalvis per un client d'una institució financera.
  • En la loteria, premi que és igual a la quantitat que s'ha jugat.