Definicions Català

  • D'una manera regular: les emissores de ràdio informen regularment sobre els fets d'actualitat.
  • Indica que una cosa és força comuna i que és habitual que sigui així: regularment, als infants s'ho passen bé veient dibuixos animats. sin:  generalment,  normalment,  sovint