Definicions Català

  • Estat on governa un rei o una reina: la monarquia que governa un regne pot ser absoluta o constitucional. sin:  corona,  reialme
  • Cadascun dels tres grans grups en què es consideren dividits els éssers i els elements de la natura: regne animal; regne vegetal; regne mineral.