Definicions Català

  • Treure coses del seu lloc, desordenant-les, posant les d'un costat en un altre, les de dalt a baix, etc.: em va regirar tot l'armari fins que va trobar la bufanda. sin:  remoure