Diffiniadau Catalan

  • Extensió de territori que forma una unitat perquè té unes mateixes característiques geogràfiques, polítiques, climatològiques, socials, etc.: els pols són les regions més fredes del planeta.
  • Part del territori d'un país que resulta de dividir-lo en zones diverses: regió marítima; regió aèria; regió administrativa.