Definicions Català

  • Donar refugi o acollir algú per protegir-lo d'un perill o per ajudar-lo: durant la guerra, els meus avis van refugiar un escriptor molt compromès.
  • refugiar-se  Posar-se algú en un lloc on pot estar segur i protegit dels perills o d'unes circumstàncies adverses: ens vam refugiar en una cova.