Definicions Català

  • Modificació o canvi que es fa per tal de millorar una cosa: les reformes del sistema educatiu han estat molt criticades.
  • Moviment religiós que va tenir lloc al segle xvi i que va ser l'origen del protestantisme: Luter va ser l'artífex de la Reforma protestant. Normalment s'escriu amb majúscula.