Definicions Català

  • Fer més fort o resistent: han reforçat el sostre amb una biga. sin:  enfortir
  • reforçar-se  Recuperar la força que s'havia perdut: després de la malaltia, va haver de reforçar-se prenent vitamines.