Definicions Català

  • Fet de reflectir-se un raig de llum o la imatge d'un cos en una superfície: feia senyals visuals amb la reflexió de la llum del sol en un trosset de mirall.
  • Pensament o consideració acurada sobre un assumpte: pren-te uns minuts de reflexió i decideix què vols fer. sin:  meditació