Definicions Català

  • Canviar la direcció d'un raig de llum: amb un mirall, reflectia els raigs del sol sobre la gent.
  • Formar-se sobre una superfície la imatge d'alguna cosa, com amb un mirall: l'aigua del llac reflecteix la lluna; la seva imatge es reflectia al mirall.
  • Expressar o mostrar de manera clara un estat o una qualitat: els seus ulls reflecteixen la felicitat.